Serious Games

A) Simulaties : Een simulatie is alles dat een realiteit nabootst of modelleert. Zeer ruim begrip dat zowel mathematische formules, modellen, rollenspellen, omvat.

B) Games;Serious Games”: Onderwijskundige spellen: Een activiteit waarin mensen, bepaalde regels in acht nemend, toewerken naar een vooraf bepaald einddoel. (Er hoeft geen wedstrijdelement te zijn!)
Deze spellen zijn didactisch ontworpen problemen, die gebruikers door doelbewuste acties oplossen.

C) Contests : De essentie van een contest is competitie; het wedstrijdelement. Het zijn alle activiteiten die winnaars en verliezers voortbrengen.