Docent?

Hoe realiseer je kennisverwerving over stadslogistiek? Hoe gebruik je producten van deze website in het onderwijs? Het stellen van goede vragen is een voorwaarde voor elk leerproces. Vragen en opdrachten ondersteunen de manier waarop (stads)logistieke kennis wordt verworven en weergegeven. Hulpmiddelen voor docenten:

Concept: Info over een logistiek kennismodel komt hier.

Concept: Info over een logistieke benadering komt hier.

Concept: Info over logistiek onderzoek komt hier.

Concept: Hoe gebruik je de lesbrief? Een toelichting download je hier.