Evaluatie

Laat hier je e-mailadres achter. We vallen je niet lastig! Commentaar is leerzaam voor ons. Wij respecteren je privacy en zullen de gegevens niet voor andere doeleinden dan onderzoek gebruiken en niet aan derden ter beschikking stellen.
Schrijf hier je commentaar op de lesbrief. Bijvoorbeeld over de inhoud of over de vormgeving. Is het duidelijk hoe alles werkt? We kunnen aanpassen!
Heb je de clips bekeken? Post hier je commentaar op de HU-clips. Bevalt deze manier van kennisoverdracht? Er komen binnenkort meer!
De kennisbank is deels gevuld. Je kunt intussen iets zeggen over hoe de pagina werkt, bijv. over de toevoeging van de 'fiche' (+).
Nog aanvullende opmerkingen? Noteer ze hier!