HUclip: 6 Kengetallen Last Mile Logistics

Dit is een kennisclip bij de lesbrief over slimme stadslogistiek van Topsector Logistiek. De Last Mile wordt gebruikt in de logistiek voor het beschrijven van het vervoer van goederen over de laatste meters naar de eindbestemming. De Last Mile is op dit moment een duur en inefficiënt deel van de totale logistieke keten. Het slokt tussen de 13% en 75% van de totale logistieke kosten op en zorgt voor de grootste milieubelasting in het hele logistieke proces (bron: www.rli.nl). Voor het efficiënter, duurzamer en beheersbaarder maken van de Last Mile is het meten van kengetallen van belang. In deze clip zie je zes belangrijke kengetallen.